Gothic Error
  Kody
 

 

By aktywować kody należy otworzyć statystykę postaci [B] i wpisać MARVIN.
W katalogu z grą znajdź plik gothic.ini, zmień w nim bbloodDetail z 1 na 3 (gra bardziej krwawa) oraz zmień test mode z 0 na 1 aby aktywować następujące cheaty:

 

[F2]
Konsola
[F3]
Gra w oknie
[F4]
Statyczna Kamera
[F6]
Ruchoma Kamera
[F7]
Sekcje gry
[F8]
odświeża mana
[F8]
odświeża zdrowie
H
Autobujstwo
Z
Obrót
K
Znikasz
 
Różne kody przy-
Datne do misji
 
 
cheat god
God Mode
cheat full
uzdrawia
goto vob
Teleport
goto pos
Teleport do zamku
goto waypoint
teleport
Print
Zrzut ekranu
load position
Wczytywanie pozycji
load game
Wczytywanie gry
save
Zapisywanie gry
Version
Sprawdzanie wersji
insert [item]
Stworzenie obiektu
Hurtswampschark
ranimy SwampscharkaBezimienny


  Niedługo na stronie pojawią się równierz kody na artefakty, pancerze, bronie itp. Pamiętaj, by wchodzić co jakiś czas!

Kody na Pancerze (przed kodem wpisz „insert”)
 
 
 
Starożytna zbroja magiczna
ore_armor_m
Spodnie kopacza
vlk_armor_m
Zbroja z pancerzy pełzaczy
crw_armor_h
Szata ognia
kdf_armor_l
Zbroja strażnika
grd_armor_m
Pancerz Gomeza
ebr_armor_h
Zdobiona szata ognia
kdf_armor_h
Zdobiona szata wody
kdw_armor_h
Szata guru
gur_armor_m
Zdobiona szata guru
gur_armor_h
Legendäre Mithrilrobe
itarrobemithril
Lekki strój szkodnika
org_armor_l
Lekkie spodnie kopacza
vlk_armor_l
Lekka zbroja strażnika
grd_armor_l
Lekka zbroja nowicjusza
nov_armor_m
Lekka zbroja najemnika
sld_armor_l
Lekka zbroja świątynna
tpl_armor_l
Strój szkodnika
org_armor_m
Przepaska nowicjusza
nov_armor_l
Zbroja nowicjusza
nov_armor_h
Ozdobna szata
ebr_armor_m
Szata sędziego
law_armor
Szata mrocznych sztuk
dmb_armor_m
Strój cienia
stt_armor_m
Zbroja cienia
stt_armor_h
Ciężki strój szkodnika
org_armor_h
Ciężki pancerz magnata
ebr_armor_h2
Ciężka zbroja strażnika
grd_armor_h
Ciężka zbroja najemnika
sld_armor_h
Ciężka zbroja świątynna
tpl_armor_h
Zbroja najemnika
sld_armor_m
Strój kopacza
sfb_armor_l
Zbroja świątynna
tpl_armor_m
Babka w bikini
bab_armor_bikini
Goła babka
bab_armor_nude
Wzmocniona zbroja magiczna
ore_armor_h
Szata wody
kdw_armor_l
 

Niedługo na stronie pojawią się równierz kody na artefakty, bronie itp. Pamiętaj, by wchodzić co jakiś czas!

Mikstury (nie zapomnij wpisać „insert” )

 
Eliksir Siły (+5 siły)
i itpo_perm_strength
Eliksir Zręczności (+5 Zręczności)
i itpo_perm_dex
Eliksir Many (+10 Many)
i itpo_perm_mana
Eliksir Życia (+15 Punktów Trafień)
i itpo_perm_health
Eliksir Szybkości (Przyszpieszenie 5 min.)
i itpo_speed
Eliksir Leczniczy (Odnawia 100 Punktów Trafień)
i itpo_health_03
Eliksir Many (Odnawia 100 Punktów Many)
i itpo_mana_03
Leczenie z Opętania
i itpo_healobsession_mis
??? – Proszę o kontakt -
i itpo_potionofdeath_02_mis

 
 
  Copyright by Gothic-Error Team  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=